ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର:ଏସପିଏଲ. ଏଲ.ଏ , ଆର. &ଆର. ,ଅଫିସର, ଆର.ଇ.ପି. ,ସୁକିନ୍ଦା,ଯାଜପୁର

ଟେଣ୍ଡର:ଏସପିଏଲ. ଏଲ.ଏ , ଆର. &ଆର. ,ଅଫିସର, ଆର.ଇ.ପି. ,ସୁକିନ୍ଦା,ଯାଜପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର:ଏସପିଏଲ. ଏଲ.ଏ , ଆର. &ଆର. ,ଅଫିସର, ଆର.ଇ.ପି. ,ସୁକିନ୍ଦା,ଯାଜପୁର

2 ଗୋଟି ନନ ଏସି ଡିଜେଲ ଗାଡି ବୋଲେରୋ କିମ୍ବା ତାହା ସମାନ ଗାଡି ଉପରିକ୍ତ ଅଫିସରେ ମାସିକ ଭଡା ହିସାବରେ ଲାଗିବ

23/07/2018 06/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)