ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର:ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି,ଦାନଗଦି,ଯାଜପୁର

ଟେଣ୍ଡର:ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି,ଦାନଗଦି,ଯାଜପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର:ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି,ଦାନଗଦି,ଯାଜପୁର

ପଞ୍ଚ।ୟତ ସମିତି ଦାନଗଦି ର  କଂଷ୍ଟ୍ରକସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର

29/10/2018 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) 2018102939 (2 MB) 2018102997 (2 MB) 2018102946 (836 KB) 2018102950 (814 KB) 2018102934 (835 KB) 2018102991 (820 KB) 2018102951 (834 KB)