ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୮ ମାସରେ ହେବାକୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା

27/08/2018 30/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (284 KB)