Close

Sri Kailash Chandra Mahalik

Adm-gen

Tahasil Office,Dasarathpur

Email : tdrdasarathpur[at]gmail[dot]com
Designation : Addl Tahasildar Dasarathpur
Phone : 9583419815